MILJö      

INKÖP OCH EMBALLAGE

INKÖP OCH EMBALLAGE
Alfimed har etablerat en inköpspolicy och köper endasst in miljömärkta varor så långt det är möjliggt och prioriterar leverantörer som har miljöcertifisering. 
Vi köper inte in produkter som innehåller: 

  • Tropiskt virke
  • Palmeolja
  • Farliga kemikalier som finns uppförda på mydigheters prioriteringslista (RAECH)
  • Tilsatt mikroplast
  • Engångsartikler till matservering

Vi uppmuntrar våra leverantörer till att använda minimalt med emballage och återanvända i så stor utsträckning som möjligt. Vårt eget emballage är i huvudsak av återvunnit manterial. 

AVFALLSHANTERING

AVFALLSHANTERING
Vi har en sträng policy för avfallshantering och källsorterar allt vårt avfall.

VARUTRANSPORTER

VARUTRANSPORTER
Vi arbetar i möjligaste mån med transportrörer som kan garantera miljövänliga transporter både inom och utom Skandinavien. 

TJÄNSTERESOR

TJÄNSTERESOR
Vår resepolicy kräver att våra anställda planerar och begränsar sina resor så långt det är möjligt. Vi värderar alltid om andra sätta är möjliga som t.ex. digitala möten men om vi ändå måste resa så skall detta genomföras så miljövänligt som möjligt. 

CE-märkning

SÄKRA PRODUKTER
Alla produkter följer lagar och förordningar och det som skall vara CE-märkt är naturligtvis det.